MTÜ Civitas

2002. aastal asutatud kasumitaotluseta vabatahtlik isikute ühendus

Toetame aktiivset osalust avalikus elus- kohaliku ja piirkondliku elu edenemist.
Meie missiooniks on strateegilise juhtimiskoolituse ja konsultatsioonide toel omavalitsuste, vabaühenduste ning arengukeskuste koostöö ja jätkusuutliku areng.

Civitas:

 • pädev, usaldusväärne ning paindlik koolitus– ja konsultatsiooniteenus eri valdkondades; -

 • omavalitsuste, riigiinstitutsioonide ja vabaühenduste vaheliste kontaktide ja koostöö arendamine, rahvusvaheline suhtlus;

 • projektitaotluste vormistamine, projektijuhtimise korraldamine;

 • lühiajaliste koolitusprogrammide ja erinevate ülevaadete koostamine, trükiste ettevalmistamine, tekstide töötlus,

 • kujundamine jne;

 • muu esindus- ja reklaamitegevus (kohalik esindamine, organisatoorne abi Eestis).

MTÜ Civitas järgib oma tegevuses vabaühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid.

Vabaühendused väärtustavad ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutsevad nendest väärtustest lähtudes. Nende koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Vabaühenduste kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

 • Eetikakoodeks kirjutab täpsemalt lahti põhimõtted järgnevas:

 • Demokraatlik juhtimine ja toimimine

 • Kodanikujulgus ja hoolivus

 • Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

 • Vastutus ja aruandmiskohustus

 • Avatus ja läbipaistvus

 • Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

 • Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

 • Sallivus

KONTAKT

MTÜ Civitas
Reg. kood 80172991

Kivisilla 4-9, 10145 Tallinn, Estonia
Tel. +372 7734 201
Fax + 372 7734 207
e-post berit.teeaar@gmail.com

Swedbank EE582200221024687932
SWIFT/BIC: HABAEE2X

Kontaktisik:
Berit Teeäär

 

INIMESED

MTÜ Civitas juhatus on üheliikmeline:
Berit TEEÄÄRkunstnik, kultuurikorraldaja, välissuhete spetsialist

Tegevust suunab nõukogu, kes on koos käinud vastavalt vajadusele:
Anne TAKLAJAkeeletoimetaja ja omavalitsustegelane
Kadri KOPLI euroametnik
Kalle JÜRGENSONõpetaja, poliitik ja omavalitsustegelane
Maarika VELLOMÄEkultuuritöötaja