Vaata Eesti Kongressi 30. aastapäeva kontsertaktuse RAHVA VABADUS videosalvestust ja fotosid

7. märtsil 2020, Estonia kontserdisaalis.

 

 

 

...

 

 

 

 

 

JÄRELVAADATAV ETV erisaade (eetris 7. märtsil algusega kell 17.00) kodanike komiteede liikumisest ja Eesti Kongressist

 

https://etv.err.ee/1054863/eesti-kongress-30

 

MTÜ Civitas on 2002. aastal asutatud kasumitaotluseta vabatahtlik isikute ühendus

 

Toetame aktiivset osalust avalikus elus kohaliku ja piirkondliku elu edenemist.

Meie missiooniks on strateegilise juhtimiskoolituse ja konsultatsioonide toel omavalitsuste, vabaühenduste ning arengukeskuste koostöö ja jätkusuutliku areng.

 

Civitas:

 

 • pädev, usaldusväärne ning paindlik koolitus- ja konsultatsiooniteenus eri valdkondades;
 • omavalitsuste, riigiinstitutsioonide ja vabaühenduste vaheliste kontaktide ja koostöö arendamine, rahvusvaheline suhtlus;
 • projektitaotluste vormistamine, projektijuhtimise korraldamine;
 • lühiajaliste koolitusprogrammide ja erinevate ülevaadete koostamine, trükiste ettevalmistamine, tekstide töötlus, kujundamine jne;
 • muu esindus- ja reklaamitegevus (kohalik esindamine, organisatoorne abi Eestis).

 

MTÜ Civitas järgib oma tegevuses vabaühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid.

 

Vabaühendused väärtustavad ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutsevad nendest väärtustest lähtudes. Nende koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Vabaühenduste kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

 

Eetikakoodeks kirjutab täpsemalt lahti põhimõtted järgnevas:

 • Demokraatlik juhtimine ja toimimine
 • Kodanikujulgus ja hoolivus
 • Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
 • Vastutus ja aruandmiskohustus
 • Avatus ja läbipaistvus
 • Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
 • Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine
 • Sallivus
 • Sallivus
 •  

   

INIMESED

 

MTÜ Civitas juhatus on üheliikmeline.

Tiina SILDRE

 

Tegevust suunab nõukogu, kes on koos käinud vastavalt vajadusele:

Anne TAKLAJA - keeletoimetaja ja omavalitsustegelane

Kadri KOPLI - euroametnik

Kalle JÜRGENSON - õpetaja, poliitik ja omavalitsustegelane

Maarika VELLOMÄE - kultuuritöötaja

 

KONTAKT

 

MTÜ Civitas

Reg. kood 80172991

 

Koidu 23-1, 10136 Tallinn, Estonia

Tel. +372 5345 8901

e-post civitasmty@gmail.com

 

Swedbank EE582200221024687932

SWIFT/BIC: HABAEE2X